Restauratie van digitale foto's

Concrete strategieën voor het bewaren van uw opnamen

De digitalisering van een grote verscheidenheid aan bronformaten is een essentiële kern van wat wij doen. De omzetting van analoge en digitale inhoud inhuidige technische normen is opwindend en uitdagend tegelijk, en een vertrouwensvolle interactie met de klant is essentieel.

Maakt niet uit ofhistorische filmschatten, analoge opnamen of banden met unieke opnamen, alle formaten hebben recht op eenZekering of publicatie. Wij brengen uwanaloge schatten in dedigitale wereldomdat ons doel is te verrassen met een resultaat dat beter is dan verwacht.

Zorgvuldige voorbereiding - bescherming van het materiaal

Deoriginele uitstraling van een film is alleen mogelijk als er een nauwe uitwisseling is met de klant. Het doel is het doeltreffend gebruik van geschikteRestauratie gereedschappen onder de grootst mogelijkeVermijding van digitale artefacten.

Afhankelijk van de staat van het materiaal, vereist digitale restauratie bijna geen grenzenset. Samen met de klant wordt de aanpak vooraf afgewogen ten aanzien van technische, wetenschappelijke en economische mogelijkheden om tot eenmaximale authenticiteit te bereiken.

Perfectie - Digitale Chirurgie

Wij besteden aandacht aan de kleinste details en onze implementatie is resolutie-onafhankelijk op de meest geschikte systemen naargelang de vereisten.

ViaOverdracht van kennis enNetwerken tussen regionale actoren en deskundigen, hebben wijinnovatieve methoden naarBehoud enRestauratie ontwikkeld van foto's.

Elk ander project voor onze klanten iseen nieuwe etappe op ons pad van voortdurende perfectie.

Creatief proces - breed scala aan ontwerpmogelijkheden

Dedigitale foto restauratie dekt het spectrum vanSubstantie- enKleuronderzoeken viaDigitaliseringsconcepten aan digitale restauratie interventies.

Ons team kan terugblikken op een jarenlange ervaring, die onontbeerlijk is voor een succesvol resultaat. Tijdens een projectreguliere stemmen met onze klanten. MetPassie wij vervullen uwWensenmaakt niet uit hoe je ons uitdaagt.

Dienstenpakket

Dienstenoverzicht en prijzen

LeistungenSpoel in cmTijd in minutenPrijs

Super / Normaal 8 mm films

HD-film scannen met hoge resolutie en 1920x1080 pixels

Gebruik van professionele telecine-apparatuur

Automatische en handmatige kleur- en helderheidscorrectie

Stomerij

Formaat

MPEG4 filmbestanden voor PC, Blu-ray speler of DVD-film met navigatiemenu incl. filmtitel

Prijs

Filmrol

25,00 €

Filmrol

55,00 €

Filmrol

95,00 €

Filmrol

Prijs op aanvraag

Tel 1 en 3 bij elkaar op.
zurück