1900 tot 1909

Ten tijde van keizer Wilhelm II.

Een decennium met veel bezuinigingen, maar rond de eeuwwisseling ook geassocieerd met een onmiskenbare geest van optimisme. Helemaal aan het begin in 1900 wordt het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) van kracht in het Duitse Rijk. De Spaanse schilder Pablo Picasso schilderde de eerste schilderijen van de Blauwe Periode in 1901.Kort daarna, in 1903, stegen de gebroeders Wright op in de Wright Flyer voor de eerste gemotoriseerde vlucht met een piloot.

De firma Maggi lanceert het bouillonblokje in 1908, en het merk Kaffee Hag wordt ook ingeschreven in het Duitse merkenregister. Het decennium eindigt met de eedaflegging van William Howard Taft als 27e president van de VS. Hij vervangt de succesvolle ambtstermijn van Theodore Roosevelt.

Op weg van landbouw naar industrialisatie

In het verleden bepaalden mensen in de landbouw hun dagelijkse werk in eenheden van hectares. Hoeveel hectare een boer in één dag kon bewerken, hing af van de trekkracht van de beschikbare dieren. Kijk eens naar dit prachtige exemplaar van een paard in onze voor en na vergelijking.

Hier leek de wereld nog in orde

Op deze foto zie je drie beroepsmilitairen - een commandant, een eerste luitenant en een hospik. De ontspannen blik op de gezichten van de mannen zou een paar jaar later in rook opgaan.