De jaren '30

Vooruitgang vóór de ramp

De jaren 1930 begonnen met Mahatma Gandhi's zoutmars met als doel het Britse zoutmonopolie te doorbreken en India naar onafhankelijkheid te leiden. Tot het midden van de jaren dertig heerste er een economische wereldcrisis die werd gekenmerkt door massale werkloosheid. In 1933 kwam de NSDAP aan de macht in Duitsland.Op 1 september 1939 begon de Tweede Wereldoorlog met de invasie van Polen.

Voor het begin van de Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1936-1939 de Spaanse burgeroorlog. In 1937 was de Japanse invasie in China. Op 17 december 1938 ontdekte Otto Hahn de kernsplijting van het uraniumatoom, die ook vandaag nog de wetenschappelijke en technologische basis vormt voor het gebruik van kernenergie.

Boerenarbeiders van de jaren '30

De landbouw in Duitsland was in internationale vergelijking niet erg efficiënt. Het landbouwbeleid was gericht op het bereiken van een zo hoog mogelijke graad van zelfvoorziening en was van groot ideologisch belang voor de politieke leiding.

De bloed-en-grond ideologie werd niet specifiek door de nationaal-socialisten gesticht, maar werd intensief gebruikt en in de propaganda opgenomen.

Reeds rond 1850 waren er in de loop van de toenemende verstedelijking en industrialisatie vaste patronen ontstaan van agrarische romantiek, antistedelijke reflexen en een diep antisemitisme. Ook de wijdverbreide "Lebensreform"-beweging heeft zich gedeeltelijk op dergelijke angsten gebaseerd.

In het keizerrijk was het agrarische milieu nog stevig geïntegreerd in de samenleving. Het geleidelijke verlies van betekenis in de Weimarrepubliek leidde tot een vervreemding van de democratie.